MAGUNKRÓL

Családsegítés – Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Szervezeti egység célja:

Miskolcon, illetve további tizenhárom településen egyének és családok részére szociális, családi és lelki problémáik megoldásához nyújtunk segítséget.
Célunk továbbá a szociális segítő munka eszközeivel és módszereivel segíteni a szociális, mentálhigiénés problémák, krízishelyzet, illetve más veszélyeztető körülmények miatt segítségre szoruló igénybevevőket a veszélyeztető körülmények megelőzésében, elhárításában, krízishelyzet megszüntetésében, az életvezetési képesség megőrzésében, életminőségük javításában.

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését tartjuk szem előtt.

Kiemelt feladataink:

  • tájékoztatás nyújtása jogokról, támogatási és ellátási formákról
  • segítségnyújtás a családban jelentkező működési zavarok elhárításában, ellensúlyozásában
  • adekvát szociális szolgáltatások bevonása
  • ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás támogatása
  • hivatalos ügyek intézésében való közreműködés
  • veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése
  • nyári napközis táborok, nyári táborok, játszóházak szervezése
  • korrepetálás biztosítása
  • csoportos szociális munka biztosítása

Gyermekek Átmeneti Otthona

Az ellátás keretében nyújtott segítség célja - szervesen kapcsolódva a gyermekvédelmi intézményrendszerbe - hogy speciális segítséget nyújtson a szociálisan, mentálisan teljesítőképességük határára sodródott szülőknek, gyermekeknek problémáik időben történő felismerésében, kezelésében. Az Átmeneti Otthon a gyermek átmeneti kiemelésével, családi krízismenedzseléssel szerepet tud vállalni a családi integráció megőrzésében, a veszélyeztetett gyermek pályára állásában.

Az ellátás keretében nyújtott segítség célja, hogy az ideiglenesen lakhatási gondokkal küzdő családok számára lehetőséget biztosítson a család egységének megtartására, önálló életvitelük erősítésében vagy annak visszaállításában.

Az egyes szervezeti egységek szakmai tevékenységéről, elérhetőségeiről további információt talál itt:

http://www.segitmiskolc.hu/csaladkontakt.html

VISSZA