MAGUNKRÓL

Családsegítés – Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága

Szervezeti egység célja

Miskolc városában élő egyének és családok részére szociális, családi és lelki problémáik megoldásához segítség nyújtása. Munkánk keretében információt szolgáltatunk, segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézéséhez, tanácsot adunk, és nem utolsó sorban együtt gondolkodunk a hozzánk fordulókkal.

Szervezeti egység feladatai

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében célunk a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzése.
Speciális szolgáltatások:

  • Utcai és lakótelepi szociális munka: a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése
  • Készenléti szolgáltatás: A gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A szolgáltatás elérhető a 06-70/466-4550 –es telefonszámon.
  • Kórházi szociális munka: A szülészeti-nőgyógyászai osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése. A gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése.
  • Kapcsolattartási ügyelet: a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas lehetőség biztosítása

A családsegítés keretében célunk a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Speciális szolgáltatások:

  • Családterápia: családterápia nem csak a már létrejött családi működési zavarokkal foglalkozik, hanem elsődleges célja a zavarok, tünetek, betegségek következő generációra történő „átörökítésének” megelőzése. Olyan hatékony pszichoterápiás módszer, mellyel a szakemberek a tüneteket hordozó egyénnel és annak családjával együttműködve megváltoztatják a család viselkedését, lehetőség szerint optimalizálják a családi rendszer működését.
  • Nyári Napközis tábor, nyári táborok,
  • játszóház, korrepetálás,
  • csoportos szociális munka, iskolai szociális munka

Adósságkezelési tanácsadás keretében Miskolc városában élő közüzemi díjhátralékkal rendelkező lakosok számára nyújtunk szolgáltatást.

Gyermekek Átmeneti Otthonában nyújtott segítség célja - szervesen kapcsolódva a gyermekvédelmi intézményrendszerbe - hogy speciális segítséget nyújtson a szociálisan, mentálisan teljesítőképességük határára sodródott szülőknek, gyermekeknek problémáik időben történő felismerésében, kezelésében. Az Átmeneti Otthon a gyermek átmeneti kiemelésével, családi krízismenedzseléssel szerepet tud vállalni a családi integráció megőrzésében, a veszélyeztetett gyermek pályára állásában.
A Családok Átmeneti Otthonában nyújtott segítség célja, hogy az ideiglenesen lakhatási gondokkal küzdő családok számára lehetőséget biztosítson a család egységének megtartására, önálló életvitelük erősítésében vagy annak visszaállításában.

 

VISSZA