MAGUNKRÓL

Gyermekek Napközbeni Ellátása Bölcsőde Igazgatóság

Szervezeti egység célja, feladata

 

Miskolc által fenntartott bölcsődék 10 telephelyen 784 férőhelyet biztosítva végzik tevékenységüket.
A bölcsőde az 1997.évi XXXI. gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló törvénynek megfelelően 20 hetestől-3 éves korú, családban nevelkedő csecsemőket és kisgyermekek ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Amennyiben a gyermek nem óvodaérett, 4. életévének betöltéséig gondozható a bölcsődében. Igény esetén sérült gyermekek bölcsődei elhelyezését is biztosítja integrált csoportban.
Alapellátáson túli szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelettel (óradíjas szolgáltatás), játszó csoport (napidíjas szolgáltatás) és/vagy sószoba (alkalmankénti térítés) működtetésével segíti a családokat.

Felvétel indokai:

 • Anya munkába állása
 • Szociális indokok alapján
 • Egyéb indokok alapján

Felvételhez szükséges iratok:

 • Lakcím kártya
 • Gyermek TAJ kártyája
 • Munkáltatói igazolás és/vagy szociális indok igazolása
 • Egyéb dokumentumok

Jelentkezés módja, adott bölcsődevezetőnél, aki,

 • Kitölti a felvételi kérelmet, átadja a regisztrációs lapot, a Gyermek egészségügyi törzslapot

Nyitva tartás:

 • Az intézmények 6-17 óra között tartanak nyitva.
 • Nyáron 15, télen a két ünnep közötti munkanapokon nem működik a szolgáltatás.

Bölcsődei alkalmazkodás segítésének módszerei:

  • Családlátogatás célja, a kapcsolatfelvétel, a család otthoni környezetben való megismerése.
  • Anyával, (szülővel) történő fokozatos beszoktatás során a kisgyermeknevelők megismerik a gyermek egyéniségét, fejlettségi szintjét, ehhez alkalmazkodva ütemezik a beszoktatást, melyen a szülők aktívan részt vesznek.