Kedves Kollégák!

A család-és gyermekjóléti szolgáltatások szakmai szabályozó dokumentumainak átdolgozott második kiadásai elérhetőek praktikusan egy helyen a következő linken!

A nap 24 órájában ingyenesen hívható a 06-80/630-155 – ös hívószám, melyet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság működtet (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17.§ (7) b.).
A szolgáltatás célja bármilyen, a gyermek veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személyétől és annak jelzési kötelezettségétől.
A szolgáltatás tartalma ennek megfelelően a jelzéshez igazodó információnyújtás, szolgáltatásközvetítés és utánkövetés. Krízishelyzet kezelése vonatkozásában alap támogatást tud nyújtani, amely szakszerű krízis jelzés fogadást és szakértőhöz való irányítást foglal magába.
A szolgáltatás célcsoportja: szakemberek, veszélyeztetett gyermekek, veszélyeztetést észlelő állampolgárok.

 

 

    

VISSZA